Award Winning Sakes

Award Winning Sakes

Inoue Seikichi Shoten 井上清吉商店

Sawahime Daiginjo, Shin Jizake Sengen (720ml)

$99.00

Inoue Seikichi Shoten 井上清吉商店

Sawahime Ginjo, Shin Jizake Sengen (720ml)

$80.00

Hagino Shuzo 萩野酒造

Hagino Tsuru Junmai Daiginjo (720ml)

$108.00

Mizubasho 水芭蕉

Mizubasho Junmai Ginjo (720ml)

$59.00

Mimurosugi みむろ杉

Mimurosugi Dio Abita (720ml)

$79.90

Huchuhomare 府中誉株式会社

Wataribune Funa-Shibori (720ml)

$83.00

Mizubasho 水芭蕉

Mizubasho PURE Sparkling (720ml)

$128.00

Nabeshima 鍋島

Nabeshima Daiginjo (720ml)

$160.00

Azumaichi 東一

Azumaichi Junmai Ginjo (720ml)

$68.00

Izumibashi Sake Brewery 泉橋酒造

Izumibashi Junmai Daiginjo Rakufumai 35% Kimoto (720ml)

$139.00

Mizubasho 水芭蕉

Mizubasho Junmai Ginjo (300ml)

$18.00

Huchuhomare 府中誉株式会社

Wataribune Junmai Daiginjo (720ml)

$150.00