Menu - Sakes - Junmai Daginjo / Daiginjo

Menu - Sakes - Junmai Daginjo / Daiginjo

Hagino Shuzo 萩野酒造

Hagino Tsuru Junmai Daiginjo (720ml)

$108.00

Isojiman 磯自慢

Isojiman Daiginjo (1800ml)

$339.00

Isojiman 磯自慢

Isojiman Daiginjo Aiyama (720ml)

$168.30

Izumibashi Sake Brewery 泉橋酒造

Izumibashi Junmai Daiginjo Rakufumai 35% Kimoto (720ml)

$139.00

Iinuma Honke 飯沼本家

Kinoene Harusake Kanbashi (720ml)

$77.90

Matsu no Tsukasa, Junmai Daiginjo, Azolla 50 (1800ml)
Sold Out

Matsuse Sake Brewery 松瀬酒造株

Matsu no Tsukasa, Junmai Daiginjo, Azolla 50 (1800ml)

$222.00

MATSU NO TSUKASA, Junmai Daiginjo, Blue Yamanoue (720ml)
Sold Out

Matsuse Sake Brewery 松瀬酒造株

MATSU NO TSUKASA, Junmai Daiginjo, Blue Yamanoue (720ml)

$93.00

MATSU NO TSUKASA, Junmai Daiginjo, Blue Yuge (720ml)
Sold Out

Matsuse Sake Brewery 松瀬酒造株

MATSU NO TSUKASA, Junmai Daiginjo, Blue Yuge (720ml)

$93.00

Matsuse Sake Brewery 松瀬酒造株

Matsuno Tsukasa Junmai Daiginjo Azolla 50 (720ml)

$103.00